Mi a VMV Platform?

Magyarországon a 2016/2017-es tanévben indítjuk először a pályázatot. A “Van művészi vénád?” egy független művészeti platform, melynek célja, hogy a résztvevők megtapasztalják az alkotás örömét és szabadságát, a gondolat szárnyalását és formába öntését.

A verseny menete

A művészeti pályázaton 14 – 19 év közötti középiskolás fiatalok vehetnek részt (lehetségesek korosztályi engedmények). Nem elvárás, hogy a jelentkezőknek legyenek előzetes képzőművészeti tapasztalataik. A verseny arra szólítja fel a résztvevőket, hogy aktívan tanulmányozzák a lehetséges művészeti megközelítéseket és alkotó módon alkalmazzák azokat a saját projektjük megvalósítása során. A diákok feladata, hogy hozzanak létre egy minimum két emberből álló alkotóközösséget, és valósítsák meg az éves téma alapján a saját művészeti projektjüket.

A felhasználható eszközök

A diákok által megvalósított projektnek az év témáját kell feldolgozniuk. A feldolgozás módja azonban teljes mértékben rajtuk múlik. A művészeti projektben a diákok felhasználhatják a saját érdeklődési területüknek megfelelő eszközöket, bevonhatják környezetüket a megoldásba, stb. Vagyis teljesen szabad kezet kapnak abban, hogy milyen eszközökkel, milyen platformokon, médiumok felhasználásával oldják meg a feladatot. Alkothatnak a tradicionális területeken (pl. grafika, festészet, szobrászat) mozogva, vagy a kortárs médiumok (video, foto, számítógépes  animáció, videoinstallációk, stb.) eszköztárából válogatva, s ezeket szabadon elegyítve egyaránt. A zsűri az alkotások értékelése során kizárólag a kész mű művészi minőségét és a feladat teljesítését veszi alapul.

Találkozók

A Van művészi vénád? projekt keretében workshopokat és konzultációkat szervezünk kortárs művészek részvételével. Magyarországon a projektbe jelentkező diákok és pedagógusok részt vehetnek a Szabad Eklektikus Műhely és partner galériái által szervezett workshopokon, melyeken a támogató művészekkel megbeszélhetik az év témáját és a feldolgozás során felmerülő kérdéseket.

Konzultációkat tartunk (megbeszélés szerint) a diákokkal és oktatóikkal az iskolákban, ami segíti a kész alkotások prezentációját.

Finálé

A diákok a tanév során közösen, csoportokban dolgoznak az adott téma kidolgozásán és megvalósításán, majd a kész alkotásokat a bemutatónak helyt adó galériába eljuttatják. A projekt zárása minden évben a Finálénak helyt adó galériában zajlik, ahol a legjobb alkotásokat alkotóik egy „prezentáció” keretében bemutatják, és a galéria helyt a legjobb műveket bemutató kiállításnak 1-3 napra. A szakértő zsűri végighallgatja a projektbemutatókat, és kiválasztja közülük az év legizgalmasabb alkotását. A győztesek megkapják a Művészeti Véna vándordíjat. A győztesek lehetőséget kapnak arra, hogy meglátogassák a támogató galériákat mindhárom országban.

Ötlet

Javasoljuk az iskolák számára, hogy a projektet használják fel a humán tárgyak oktatása során is, és alkalmazzák ennek keretében a több tárgyban megjelenő és összekapcsolódó tudás elmélyítésének lehetőségét.